SnelStart dierenarts

SnelStart voor Professionals - Dierenartsen

Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5 en latere versies gaan een paar zaken anders dan je gewend was. De belangrijkste aanpassingen zijn nodig vanwege de veranderde regelgeving voor honden op 1 november 2021. Al verplicht waren het chippen en registreren van honden in Nederland. Daar zijn nu verplichtingen bijgekomen:

 • De dierenarts zorgt voor juiste gegevens in het register voor dierenartsen (CIBG).
 • De dierenarts zorgt voor het opvragen van zijn/haar praktijk-UBN bij RVO.
 • Alleen naar dit adres versturen leveranciers de bestelde chips en Europese Dierenpaspoorten.
 • De dierenarts registreert het chipnummer van elke door hem/haar m.i.v. 1 november 2021 gechipte hond binnen 2 werkdagen bij een aangewezen portaal, voor doormelding naar RVO. Dit doet de dierenarts ook met het paspoortnummer. Hiervoor heeft de arts het UBN van de houder nodig.
 • Heeft een houder (nog) geen UBN? Dan mag de dierenarts niet chippen en ook geen paspoort afgeven.
 • De dierenarts is de enige die honden met onbekende herkomst mag chippen.
 • De dierenarts is de enige die de registratie van geïmporteerde honden of van honden met chip maar met onbekende herkomst mag doen.
 • De dierenarts is ook de enige die EU-dierenpaspoorten mag afgeven, zowel voor honden als katten als fretten.

Kliniek-account aanmaken en inrichten

Voorbereiding: noteer jouw CIBG-nummer(s) en het UBN van de hoofdlocatie een bepaal met jouw collega's wie de PetBase-accounthouder wordt. De accounthouder is verantwoordelijk voor de inrichting van het account, kent rollen en rechten toe aan de Gebruikers binnen de kliniek en is het aanspreekpunt voor medewerkers van PetBase.

Volg de onderstaande stappen om een kliniek-account aan te maken en in te richten:
1) Ga naar Mijn.petbase.eu
2) Klik op 'Nieuw account aanmaken'
3) Klik op 'Professional'
4) Vul jouw e-mailadres in
5) Vul jouw gegevens in
6) Lees (en accepteer) de voorwaarden
7) Klik op 'Registreer'
8) Log in na het ontvangen van de bevestiging

1) Ga naar Mijn.petbase.eu
Om een PetBase account aan te maken, ga je eerst naar Mijn.petbase.eu. Hier krijg je het inlog-scherm te zien. 

2) Klik op 'Nieuw account aanmaken'
Zodra je het inlog-scherm ziet, kun je op 'Nieuw account aanmaken' klikken. Hiermee begin je het proces van het aanmaken van jouw nieuwe PetBase account. 
nieuw account aanmaken

3) Klik op 'Professional'
Kies het juiste formulier door aan te geven dat je een professional bent. 
      professional nieuw account

4) Vul jouw e-mailadres in
Je bent de eerste accounthouder. Dat is degene die de gegevens van het account beheert, controleert en in de toekomst mag wijzigen. Kies daarom een geschikt en uniek e-mailadres voor dit account
account aanmaken
5) Vul jouw gegevens in
Vul de gevraagde informatie in en kies jouw eigen wachtwoord. Dat moet uit minimaal 10 letters en/of cijfers bestaan. Vreemde tekens zijn wel mogelijk, maar niet noodzakelijk.
Het is verplicht om de persoonsnaam van de accounthouder in te vullen, dus niet A. Dierenkliniek of D.A.P. Jansen. Het adres moet het bezoekadres van de hoofd locatie zijn.
gegevens invullen


6) Lees (en accepteer) de voorwaarden
Je vinkt aan dat je het eens bent met onze voorwaarden (via de link krijg je ze in beeld). Ook bepaalt je of je af en toe een korte nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Geen zorgen, wij overspoelen je niet en je krijgt ook geen reclame. Maar we houden je wel graag op de hoogte van wijzigingen en verbeteringen.
 voorwaarden voorkeuren

7) Klik op 'Registreer'
Klik op de blauwe knop Registreer. Je ontvangt dan direct een voorlopige bevestiging per e-mail. Omdat je je aanmeldt als professional moeten wij een korte controle doen. Zodra die afgerond is bevestigen wij de activatie met een tweede e-mail. Tot dat moment kan je nog geen registraties doen, reken je daarvoor op één werkdag.

8) Log in na het ontvangen van de bevestiging
Zodra je de definitieve bevestiging van ons hebt ontvangen log je in. Links zie je nu het menu*.  Daar maak je nu als eerste de overige gebruikers aan en ken je rechten toe aan jouw collega's en medewerkers. Let op: je bent zelf behalve de accounthouder tevens de eerste "gebruiker" en de eerste "houder". Wijzig of verwijder die niet! 

Let op: gebruikers die door RVO zijn geaccepteerd krijgen een groen vinkje. Zie je nog rode tekens, dan heb je gebruikers toegevoegd die niet RVO-erkend zijn (of er is ergens een typefoutje gemaakt). Die gebruikers kunnen géén wettelijke doormeldingen doen aan RVO. Controleer de gegevens, pas ze aan waar nodig en informeer bij RVO als het niet lukt.
RVO status

In het Dashboard zie je het Menu, maar ook het overzicht van de beschikbare PetPoints en een link naar de meest recente nieuwsberichten.

Account aanmaken voor Houder/Eigenaar

Je kunt nu vanuit jouw account houders opzoeken en aanmaken. Let op: de nieuwe wet spreekt niet van eigenaren, maar van "houders". Het gaat om om degene die het dier verzorgt en om de locatie waar het dier werkelijk verblijft, niet om wettelijk eigendom. Heeft een houder zelf al een PetBase account, dan kan je zijn/haar gegevens opvragen en hier nieuwe dieren toevoegen. (Wij maken in de voorbeelden hieronder gebruik van een niet-bestaande cliënt)

Volg de onderstaande stappen om een account aan te maken voor een Houder/Eigenaar:
1) Klik op 'Houders-eigenaren'
2) Klik op '+Nieuw/Zoeken'
3) Vul het e-mailadres in en klik op 'Zoeken'
4) Maak de nieuwe houder-eigenaar aan

1) Klik op 'Houders-eigenaren'
Zodra je ingelogd bent op jouw PetBase account, kan je links in het menu op 'Houders-eigenaren' klikken. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle houders/eigenaren. 
 
Eigenaren overzicht

2) Klik op '+Nieuw/Zoeken'
Maak een nieuwe houder aan door op '+Nieuw/zoeken' te klikken. 
Nieuw houder eigenaar

3) Vul het e-mailadres in en klik op 'Zoeken'
Vul het e-mailadres van de nieuwe houder in. PetBase controleert dan voor jou of deze houder al een PetBase account heeft. Is dit het geval, dan kan je gelijk een dier registreren.
E-mail eigenaar houder
Nu zijn er twee opties: het e-mailadres is al bekend bij PetBase of het e-mailadres is nog niet bekend bij PetBase.
Wanneer het e-mailadres al bekend is bij PetBase, kan je direct een dier gaan registreren. Hier kan je meer over lezen onder het onderstaande kopje 'Registratie van een huisdier'.
Wanneer het e-mailadres nog niet bekend is bij PetBase, kan je verder lezen bij stap 4. 

4) Maak de nieuwe houder-eigenaar aan
Is de houder nog niet bekend bij PetBase, dan kan je voor hem/haar een account aanmaken. De houder voor wie je een account hebt aangemaakt, krijgt daarvan altijd direct een bevestiging per e-mail. Maak ze hier attent op, want die mail komt mogelijk in hun spambox binnen en ze hebben hem nodig om hun eigen wachtwoord aan te maken. 

Het veld "UBN van RVO voor het houden van dieren" vul je in als er een hond gechipt gaat worden, als er een paspoort voor een hond uitgereikt gaat worden en/of als er een geïmporteerde hond geregistreerd gaat worden. In andere situaties is een UBN van de eigenaar/houder niet nodig.


Zodra het nieuwe account aangemaakt is, zie je het terug in jouw houder-overzicht. Let op: alleen de door jouzelf aangemaakte accounts komen hier in beeld. Eigenaren die reeds zelf of elders een account hadden aangemaakt kan je wel opvragen, maar staan niet in jouw overzicht.
 nieuw houder

Je ziet nu twee belangrijke opties, namelijk de "cliëntenkaart" van de houder en een link om snel dieren te kunnen toevoegen. Via de cliëntenkaart zijn meer acties mogelijk en heb je tevens inzage in de andere dieren van deze houder.
cliëntenkaart houder


Registratie van een huisdier

Zodra de (nieuwe) houder een account heeft, kan je een huisdier registreren. 

Volg de onderstaande stappen om een huisdier te registreren:
1) Klik op 'Houders-eigenaren'
2) Zoek de juiste houder op
3) Klik op 'Complete dierregistratie' en vul de gevraagde gegevens in
4) Kies de identificeerder
5) Vul de gegevens van het dier in

1) Klik op 'Houders-eigenaren'
Zodra je bent ingelogd, kan je links in het menu op 'Houders-eigenaren' klikken. Je krijgt een overzicht van alle houders te zien. 
overzicht houders eigenaren

2) Zoek de juiste houder op
Zoek de houder op waarvoor je een huisdier wil registreren. Om een houder op te zoeken, kan je op de knop '+Nieuw/Zoeken' klikken en het e-mailadres van de houder invullen. Je krijgt een overzicht van de houder te zien en de dieren die hij/zij al heeft. 
houder opzoeken


3) Klik op 'Complete dierregistratie' en vul de gevraagde gegevens in
Wanneer je de juiste houder in beeld hebt kan je een dier gaan toevoegen aan deze houder. Klik hiervoor op 'Complete dier-registratie'.  
Geef eerst aan of je de chip hebt geplaatst ('Nieuw ingebracht') of dat je een eerder geplaatste chip afleest ('Uitgelezen'). Let op: vanwege de nieuwe wetgeving heb je in sommige gevallen het UBN van de houder nodig. 
complete dierregistratie

Als je een chip aanbrengt die met 528 begint moeten wij daarvan altijd melding doen aan RVO. 
dier registreren

4) Kies de identificeerder
Kies welke dierenarts, paraveterinair of chipper deze melding doet. Als je een hond aanmeldt kunnen uitsluitend degenen die voor die handeling door RVO zijn geregistreerd, hier gekozen worden. (Een import van een hond kan bv. niet door de paraveterinair worden aangemeld, uitsluitend door de dierenarts.)
identificeerder kiezen registratie

5) Vul de gegevens van het dier in
Je gaat een nieuw dier registreren. Vul de gevraagde diergegevens in, alle verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. Indien van toepassing regelt PetBase de verplichte doormeldingen voor je.

diergegevens invullen

Het dier is geregistreerd. De houder ontvangt altijd direct een bevestiging van PetBase als een dier aan het account toegevoegd is. 
dier registreren


Paspoort toevoegen

Het uitreiken van een officieel EU dierenpaspoort moet altijd naar RVO worden doorgemeld. Indien je een "complete dier-registratie" uitvoert regelt PetBase die doormelding direct voor je. Je vinkt dan tijdens de registratie aan dat je het paspoort hebt uitgereikt. Echter, soms komt het voor dat een dier elders geregistreerd is en/of er sprake is van een vervangend paspoort.  Gebruik dan de instructies hieronder. 

Overigens vereist de overheid voor elk paspoort wat je voor een hond uitreikt, dat de eigenaar daarbij zijn/haar complete contactgegevens en het bijbehorende UBN opgeeft. Dat geldt ook voor het uitreiken van een vervangend paspoort.

Volg de onderstaande stappen om een nieuw paspoort uit te reiken:
1) Klik op 'Houders-eigenaren'
2) Zoek de juiste houder op
3) Klik op de cliëntenkaart van de houder
4) Klik op 'Nieuw paspoort uitreiken'

1) Klik op 'Houders-eigenaren'
Zodra je bent ingelogd in jouw PetBase account, kan je links in het menu klikken op 'Houders-eigenaren'. Je krijgt een overzicht te zien van alle houders. 

2) Zoek de juiste houder op
Via de knop '+Nieuw/Zoeken' kan je een nieuwe houder aanmaken of een reeds bekende houder opzoeken met behulp van hun e-mailadres. Let op: het juiste UBN van de Houder moet bij elke paspoortuitreiking ingevuld zijn. 
nieuw houder maken

3) Klik op de cliëntenkaart van de houder
Zodra je de juiste houder hebt opgezocht (of aangemaakt), kan je op de cliëntenkaart van deze houder klikken. Je krijgt vervolgens een overzicht van de gegevens van deze houder en zijn/haar dieren te zien. 
cliëntenkaart houder

4) Klik op 'Nieuw paspoort uitreiken'
Nu kies je voor de knop "nieuw paspoort uitreiken".  Vul alle gegevens aan en druk op 'insturen'. Let op: dit is alleen een paspoortmelding, géén complete registratie voor hereniging.
paspoort uitreiken

*Op een tablet of smartphone vind je het menu via dit teken 
menu openen

Huisdier overleden melden

Het is belangrijk dat je het overlijden van een geregistreerde huisdier altijd aan PetBase laat weten. Alleen dan klopt onze administratie met de werkelijkheid. Voor honden is het wettelijk verplicht.  Als professional (dierenarts, chipper of asiel) kan je een huisdier voor de eigenaar overleden melden. Ook wanneer het dier nog als losse registratie in de 'oude' omgeving staat, kan je deze melding zelf regelen voor de eigenaar. Het dier dien je hiervoor eerst over te zetten naar de nieuwe omgeving, gebruik hiervoor de supportpagina Huisdier (zelfde) eigenaar omzetten van oud naar nieuwe omgeving.

Volg onderstaande stappen om een huisdier overleden te melden:
1) Log in het professional PetBase account
2) Zoek de registratie op door middel van het chipnummer via de zoekbalk boven in
3) Klik rechts bovenin op Acties
4) Klik op Status wijzigen
5) Selecteer de status 'Overleden' en klik op volgende
6) Vul de datum van overlijden in en klik op opslaan

1) Log in het professional PetBase account
Log in het PetBase account via mijn.petbase.eu. Heb je (nog) geen professional account? Maak er dan één aan, na goedkeuring wordt het account geactiveerd. 

2) Zoek de registratie op door middel van het chipnummer via de zoekbalk boven in
Wanneer je bent ingelogd, bevind je je in het dashboard. Boven in het scherm kan je zoeken naar de registratie door middel van het chipnummer. 


3) Klik rechts bovenin op Acties
Je krijgt in beeld de registratie van het dier te zien. Staat het dier nog in de oude omgeving? Zet het dier dan eerst over naar de nieuwe omgeving. Controleer of je de goede registratie voor je hebt op basis van de diergegevens. Klik vervolgens rechts boven in op Acties.


4) Klik op Status wijzigen
Het menu van Acties wordt geopend. Klik op Status wijzigen.5) Selecteer de status 'Overleden' en klik op volgende
Je komt in het scherm waarbij je het dier als overleden, export, vermist of gevonden kunt melden. De melding zal bij een hond ook doorgezonden worden naar de overheid. Selecteer de status 'Overleden' en klik vervolgens op Volgende
6) Vul de datum van overlijden in en klik op opslaan
Je kunt vervolgens de datum van overlijden van het dier invullen, ook wel de gebeurtenis datum genoemd. Klik vervolgens op opslaan.Het dier is nu overleden gemeld in onze databank. 


  • Related Articles

  • Snelstart voor professionals - Dierenopvangcentra

   Welkom bij de Snelstart van PetBase 5.0. We gaan je hier stap voor stap uitleggen wat je moet regelen om de PetBase software te gebruiken. Sinds de invoering van de nieuwe wet (1 november 2021) ziet alles er anders uit dan je gewend was en heb je er ...
  • SnelStart voor Professionals - Chippers

   Welkom bij de SnelStart van PetBase 5.0 en latere versies. Sinds 1 november 2021 gaan een paar zaken anders dan je daarvoor gewend was. De belangrijkste aanpassing zijn nodig vanwege de veranderde regelgeving voor honden. Het chippen en registreren ...
  • PetBase Snelstart voor eigenaren

   Welkom bij de nieuwe Snelstart voor eigenaren van PetBase. Door aanpassingen in de wet is PetBase in november 2021 om een aantal redenen geheel vernieuwd en verbeterd. Door de aanpassingen in de wet moeten een aantal zaken aan de overheid worden ...
  • Registratie van huisdier voor professionals

   In dit hoofdstuk kan je nalezen hoe je een dier registreert in PetBase. Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. Je geeft dit aan met een vinkje. ...
  • Gevalideerde professionals mogen bij PetBase soms meer zien en hebben meer mogelijkheden

   Je hebt een dier gevonden en krijgt bij PetBase publiek de informatie niet te zien. Of je wilt als service een dier overleden melden. Dit alles is mogelijk voor gevalideerde professionals bij PetBase. Het doel van PetBase is vermiste dieren snel weer ...