Honden uit de Oekraïne en regels voor I&R Hond

Honden uit de Oekraïne en regels voor I&R Hond

RVO is het uitvoeringsorgaan van het ministerie van LNV. Lees hieronder de publicatie van RVO. PetBase is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de overheid hierin maakt, wel proberen wij jou te helpen om alle registraties zo goed mogelijk en vooral zo praktisch mogelijk uit te voeren. Voor dierenartsen bieden wij praktische tips

De situatie rondom Oekraïne vraagt ook wat van de overheid op het gebied van I&R Hond. Niet alleen vluchten deze mensen met hun dieren uit Oekraïne, maar ook uit omliggende landen. Deze situatie vraagt om een uitzonderlijke aanpak, waarbij wij als overheid coulant willen zijn. Wij zijn afgelopen week volop in overleg geweest met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Samen hebben we een protocol opgesteld, waarin de we groep vluchtelingen onderverdelen in drie groepen:

Vluchtelingen die naar een AZC gaan en hun hond gaat naar een stichting/asiel,
Vluchteling met hond (of alleen de hond) wordt opgevangen door een gastgezin/vriend/familielid,
Vluchteling die een eigen adres in Nederland heeft.

Voor elk van deze groepen hebben we een werkwijze uitgewerkt:

Groep 1. Vluchteling gaat naar AZC, hond gaat naar opvang
In dit scenario volgen we de route van stichtingen, dus: stichting/asiel wordt gezien als eerste houder van de hond in Nederland en laat importmelding + registratie doen door een dierenarts. Stichting/asiel heeft al een UBN, dus de hond wordt op het UBN van die stichting/asiel geschreven. In de eigen administratie houden zij bij wie de eigenaar is van welke hond. Als de hond later teruggaat naar de eigenaar (bijvoorbeeld als de vluchteling doorreist of een eigen adres in Nederland heeft gevonden) doet de stichting/asiel een afvoermelding en de vluchteling een aanvoermelding op zijn eigen adres.

Groep 2. Vluchteling + hond of alleen hond van vluchteling wordt opgevangen door een gastgezin/vriend/familie
In deze situatie vraagt de hoofdbewoner van het woonadres een UBN aan. Deze wordt gezien als eerste houder van de hond in Nederland. De hoofdbewoner zorgt voor importmelding en registratie door een dierenarts op het UBN.

Geeft de hoofdbewoner aan geen UBN te willen aanvragen? Dan mag de dierenarts deze hond registreren op het UBN van het prakrijkadres. Hierbij houdt de dierenarts dit bij in de eigen administratie.

Groep 3. Vluchteling heeft eigen adres in NL
Een vluchteling met een eigen adres in Nederland gaat naar de dierenarts. De dierenarts doet een importmelding met ‘derde land’ als land van herkomst, zorgt voor de registratie en geeft een paspoort uit. Voor deze groep zoeken we uit of het mogelijk is dat de hond op het UBN van de praktijkadres van de dierenarts ingeschreven kan worden. De dierenarts doet vervolgens een afvoermelding en de vluchteling met eigen adres doet een aanvoermelding. De dierenarts houdt dit bij in eigen administratie, zodat later te achterhalen is waarom er een paspoortuitgifte gedaan is op het eigen UBN. 

Bijzonderheden
Dier zonder chip
Een dier uit de Oekraïne zonder een chip kan geïdentificeerd worden met een nieuw ingebrachte 528 chip. Dit moet wel met een geboorte melding. Antidateer de geboorte datum naar de werkelijke datum (of bij benadering als dit helemaal niet bekend is).

Dier met chip
Een dier uit de Oekraïne met een chip kan met een Import melding geregistreerd worden.

RVO zet informatie over deze werkwijze op de website. Dit komt zo snel mogelijk op deze pagina te staan: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden/uit-het-buitenland
  • Related Articles

  • Opfrisser van de nieuwe regels voor honden

   Dagelijks krijgen wij vragen over de nieuwe wetgeving voor honden, het gaat dan vooral om verplichtingen die op 1 november zijn veranderd. Hieronder zetten wij een aantal situaties. Pup in het nest (8 weken of jonger ) Iedereen die pups fokt (ook ...
  • Registratie van honden uit Oekraïne - praktische tips

   Stel je wordt geconfronteerd met een dier uit Oekraïne. Hoe registreer je dit dier? Als het dier een hond, kat of fret is, geldt de Europese wetgeving. Is het een hond, dan geldt daarbij ook de huidige Nederlandse wet. De dierenarts controleert het ...
  • Stichtingen, regels en tips

   Veel stichtingen zorgen ervoor dat zwerfdieren een nieuw thuis krijgen. Dit kan een zwerfdier uit Nederland zijn maar ook een dier uit het buitenland. Helemaal goed natuurlijk als je dit doet, maar de Nederlandse overheid heeft hier veel regels voor. ...
  • Dierenpaspoorten en import-honden

   Elke hond die na 01-11-2021 geïmporteerd wordt en langer dan 3 maanden in Nederland zal verblijven, moet binnen 2 weken voorzien zijn van een officieel Europees Dierenpaspoort en geregistreerd via een van de "aangewezen portalen". Komt de hond uit ...
  • Wettelijke meldingen naar RVO voor honden, katten en andere huisdieren

   Voor honden in Nederland is het bij wet verplicht om gegevens over het dier en de verblijfplaats van het dier door te melden naar RVO (ministerie van LNV). Dit werkt op basis van het chipnummer van de hond. Deze wet bestaat sinds 2013 en is op 1 ...