Opfrisser van de nieuwe regels voor honden

Opfrisser van de nieuwe regels voor honden

Dagelijks krijgen wij vragen over de nieuwe wetgeving voor honden, het gaat dan vooral om verplichtingen die op 1 november zijn veranderd. Hieronder zetten wij een aantal situaties.

 Pup in het nest (8 weken of jonger )

 1.          Iedereen die pups fokt (ook eenmalig, ook hobbyfokkers) moet een UBN-nummer hebben, wij noemen dit een Uniek Baasjes Nummer. Dit nummer dient tijdig aangevraagd te worden bij RVO. De overheid noemt u op dat moment “fokker”, ook als het om een eenmalig nestje gaat.
 2.          Het is wettelijk verplicht elke pup te laten voorzien van chip, EU-dierenpaspoort en registratie voordat ze aan een nieuwe eigenaar (houder) mogen worden overgedragen. 
 3.          De pups worden gechipt door de dierenarts of door een erkende chipper. Die voert ook de chip-aanbrengmelding uit via zijn/haar PetBase-account, waardoor alle verplichte gegevens automatisch in de registratie worden opgenomen.
 4.          Daarna wordt het officiële EU-dierenpaspoort aangemaakt en uitgereikt. Dit mag alleen door een dierenarts. Als de pup door een chipper is gechipt, moet de eigenaar voor het dierenpaspoort daarom alsnog naar een dierenarts.

Aankoop pup

 1.          Elke aangeschafte hond (jong of oud) moet voorafgaand aan de overdracht voorzien zijn van een chip, een officieel EU-dierenpaspoort en een registratie bij de overheid. Bij elke registratie bij PetBase wordt automatisch aan die laatste voorwaarde voldaan.
 2.         Ontbreekt een van de drie eisen, dan moet dit in orde gebracht worden voordat het dier overhandigd wordt. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk, maar de koper moet zelf controleren of alles compleet is. Aanschaf van een hond zonder aan deze verplichtingen te voldoen is strafbaar. 
 3.          De nieuwe eigenaar is verantwoordelijk voor de overschrijving op zijn/haar naam. In PetBase wordt dit geregeld via een overdrachtscode. U ontvangt die van de fokker.

Aankoop hond uit het buitenland – EU* (zie onze supportpagina voor uitzonderingen

 1.      Elke hond die vanuit een ander EU-land gekomen is, moet vooraf voorzien zijn van een chip en een EU-dierenpaspoort. Ook moet de hond binnen twee weken in Nederland geregistreerd worden. Deze Nederlandse registratie is tevens de importmelding, hiervoor moet u naar een dierenarts. 
 2.      Is een hond op het moment van import nog niet voorzien van chip en/of EU-dierenpaspoort, dan moet de dierenarts dit binnen 14 dagen alsnog voor u doen. 
 3.      Let op: de eerste eigenaar (houder) in Nederland moet vooraf een UBN-nummer hebben ontvangen van RVO. De overheid noemt u op dat moment “importeur”, ook als het eenmalig om één dier gaat.  

Aankoop hond uit het buitenland - niet-EU

 1.      Elke hond die vanuit een niet-EU land komt, moet door een dierenarts gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een chip. Tevens moet een EU-dierenpaspoort worden aangemaakt en uitgereikt en de hond moet geregistreerd worden. Deze importmelding doet PetBase voor u zodra de dierenarts de hond in PetBase registreert.
 2.      Let op: de eerste eigenaar (houder) in Nederland moet vooraf een UBN-nummer hebben ontvangen van RVO. De overheid noemt u op dat moment “importeur”, ook als het eenmalig om één dier gaat.
Meebrengen van een hond uit het buitenland – kort verblijf

·         Als een hond samen met zijn eigenaar vanuit het buitenland komt, niet verhandeld wordt en niet langer in Nederland verblijft dan 3 maanden, is de Nederlandse doormelding naar de overheid niet verplicht.

 

Doorgeven van wijzigingen

 1.          Het is verplicht om melding te doen aan de overheid als het dier overgedragen wordt aan een andere eigenaar (houder); als het dier langdurig vermist is en als het dier overlijdt. U kunt deze meldingen zelf doen in uw PetBase account, maar de dierenarts of chipper kan dit ook met uw toestemming uit uw naam doen.
 2.          Het is ook verplicht om uw adreswijzigingen door te geven. U bent dan dezelfde, maar uw contactgegevens worden aangepast. Ook dit regelt u snel, eenvoudig en gratis in uw PetBase account.

Dierenasielen (door de gemeente aangewezen)

 1.          Dieren die gevonden zijn mogen gedurende 2 weken door een asiel worden verzorgd. Houdt als uw dier vermist is zelf goed in de gaten of uw contactgegevens nog kloppen, want u bent verantwoordelijk voor de door dierenambulance en/of het asiel gemaakte kosten.
 2.          Als de eigenaar na 14 dagen niet bekend is wordt het dierenasiel de eigenaar van de hond. Het asiel heeft daarvoor een eigen UBN-nummer. Indien nodig wordt het dier gechipt, voorzien van een EU-dierenpaspoort en de verplichte registratie.

Uitzonderingen

 1.          Een hond die geboren is voor 1 april 2013 en altijd bij dezelfde eigenaar is gebleven, hoeft geen chip te hebben en geen overheidsregistratie.
 2.       Echter, wordt hij overgedragen aan een andere eigenaar (houder) of verblijft de hond enige tijd in een dierenasiel of dierenpension, dan zijn chip, EU-dierenpaspoort en registratie wel verplicht. Ook moet de eigenaar (houder) dan vooraf een UBN-nummer hebben ontvangen van RVO.

Wil je de voorlichtingsvideo van de RVO bekijken, waar kort deze regels worden uitgelegd? Klik hieronder om door te gaan naar de video!

Externe info bij RVO: https://rvo.nl/hond-kopen  • Related Articles

  • Honden uit de Oekraïne en regels voor I&R Hond

   RVO is het uitvoeringsorgaan van het ministerie van LNV. Lees hieronder de publicatie van RVO. PetBase is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de overheid hierin maakt, wel proberen wij u te helpen om alle registraties zo goed mogelijk en vooral ...
  • Praktijk Management Systemen en de invoering van de nieuwe wet

   De invoering van de nieuwe wet I&R hond o 1 november 2021, met consequenties voor alle 528-chips en alle EU-dierenpaspoorten, is niet overal soepel verlopen. Wij worden ook nu nog af en toe geconfronteerd met wijzigingen of onduidelijkheden en moeten ...
  • Stichtingen, regels en tips

   Veel stichtingen zorgen ervoor dat zwerfdieren een nieuw thuis krijgen. Dit kan een zwerfdier uit Nederland zijn maar ook een dier uit het buitenland. Helemaal goed natuurlijk als u dit doet, maar de Nederlandse overheid heeft hier veel regels voor. ...
  • Belangrijk voor de dierenartsenpraktijk

   Op 1-11-2021 zijn er zaken veranderd die impact hebben op uw praktijkvoering. In dit artikel staan punten genoemd waar u op moet letten. Voor de eerste fase zijn er twee wijzigingen heel belangrijk: 1. Elke dierenartsenpraktijk heeft nu ook een UBN ...
  • Wie mag wat binnen de nieuwe wet

   Vanwege de nieuwste wetgeving is het noodzakelijk dat alle meldingen door de juiste persoon gedaan worden. Zo mag een eigenaar zelf geen hond registreren en mag alleen een dierenarts een EU-paspoort uitreiken. Wij spreken hier van rollen en rechten. ...