Registratie van honden uit Oekraïne - praktische tips

Registratie van honden uit Oekraïne - praktische tips

Stel je wordt geconfronteerd met een dier uit Oekraïne. Hoe registreer je dit dier?
Als het dier een hond, kat of fret is, geldt de Europese wetgeving. Is het een hond, dan geldt daarbij ook de huidige Nederlandse wet. De dierenarts controleert het dier en vaccineert als dat nodig is. Ook zorgt de dierenarts voor de chipaanbrenging/chipaflezing, voor de chipregistratie, de importmelding en voor de paspoortuitgifte. Dit is niet toegestaan aan chippers, uitsluitend aan dierenartsen. 

Om een dier te mogen registreren als import (met of zonder chip), moet de eigenaar* eigenlijk een UBN (Uniek Bedrijfs-nummer) hebben. Dat UBN moet de eigenaar zelf aanvragen bij RVO, met zijn/haar DigiD. Het UBN wordt dan verstrekt op basis van het woonadres.  Echter, een vluchteling heeft meestal nog helemaal geen vast adres in Nederland en ook geen DigiD. De oplossing die nu vanuit de overheid wordt voorgesteld is om het dier aan te melden op het adres (en op het UBN-nummer) van jouw eigen dierenkliniek. Daarna is aan de wettelijke eisen voldaan en kan het dier worden overgezet op naam van de werkelijke eigenaar.

Op dit moment (juli 2022) hanteren en adviseren wij onderstaande werkwijze, maar er is bijna dagelijks contact met RVO. Er kunnen dus nog gewijzigde instructies komen.
 1. Log in op jouw account en klik in het Menu op Houders*. Je ziet daar jouw eigen dierenkliniek in de lijst staan en gaat daar de dieren uit Oekraïne aan toevoegen.
 2. Voeg dieren die al gechipt waren daar aan toe met "uitgelezen", als gebeurtenis "import" en als land van herkomst "Oekraïne". Wordt het dier ter plekke door je gechipt, kies dan ook voor gebeurtenis "uitgelezen", voor "import" en voor land van herkomst "Oekraïne".
 3. Mocht je een foutmelding vanuit RVO krijgen, dan wordt dat door RVO automatisch opgelost. Mocht je een foutmelding vanuit PetBase krijgen, dan horen we dat graag. Bel of mail ons en vertel daarbij om welk chipnummer het gaat.
 4. Vergeet niet om voor elke hond, kat en fret direct een Nederlands EU-dierenpaspoort uit te reiken. De reden is dat het officiële EU-dierenpaspoort nodig is als het dier ons land weer verlaat.
 5. Na deze registratie is het dier bij RVO bekend en kan de registratie eenvoudig overgezet worden op het account van de werkelijke eigenaar. Die heeft dan geen UBN nummer meer nodig. 
Heb je nog vragen? Mail dan naar info@petbase.eu en vermeld in het onderwerp dat het om een vraag over Oekraïense dieren gaat.

Let op: Oekraïne wordt beschouwd als rabiës-risico gebied. Vaccinatie tegen rabiës is dus verplicht én belangrijk voor iedereen in de omgeving van het dier. Lees hieronder het advies van PetBase voor deze situatie.
 1. PetBase adviseert in overleg met RVO om voor dieren van vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk het adres en het UBN-nummer van de dierenkliniek te gebruiken. Uitsluitend indien de Oekraïense eigenaar al een definitieve verblijfplaats in Nederland heeft, kan de eigenaar/houder van het dier voor dat adres een UBN-nummer aanvragen. Je kunt het dier, de chip en het dierenpaspoort dan direct op dat adres registreren. 
 2. Implanteer een chip als het dier die nog niet heeft. Lees de chip af als het dier die wel heeft. 
 3. Vaccineer tegen rabiës als het dier geen geldige rabiësvaccinatie heeft. Let op: als het dier op het moment van vaccineren geen chip had zijn eerdere rabiësvaccinaties niet geldig.
 4. Reik direct een Nederlands EU-dierenpaspoort uit en vermeld hierin de gegevens van de chip.
 5. Registratie: registreer het dier zo snel mogelijk via jouw MijnPetBase account. Vul hierbij het chipnummer én het nummer van het dierenpaspoort in. 
 6. Rabiës-titerbepaling minimaal 30 dagen na de rabiësvaccinatie. Geef de uitslag door via info@nvwa.nl.
 7. Adviseer de eigenaar dringend het dier in thuisquarantaine te houden tot de uitslag van de titerbepaling bekend is en meer dan 0,5 IE/ml is (als de uitslag <0,5 IE/ml is, neem dan contact met NVWA op, vaccineer nogmaals tegen rabiës en 30 dagen later opnieuw een titerbepaling).
 8. Als er andere honden, katten of fretten in huis aanwezig zijn, laat deze dan ook tegen rabiës vaccineren als zij geen geldige enting hebben. Dat geldt voor alle huisdieren die in hetzelfde huis verblijven!

* De wet spreekt van Houders, maar voor de duidelijkheid gebruiken wij hier de term Eigenaar

  • Related Articles

  • Honden uit de Oekraïne en regels voor I&R Hond

   RVO is het uitvoeringsorgaan van het ministerie van LNV. Lees hieronder de publicatie van RVO. PetBase is niet verantwoordelijk voor de keuzes die de overheid hierin maakt, wel proberen wij jou te helpen om alle registraties zo goed mogelijk en ...
  • Opfrisser van de nieuwe regels voor honden

   Dagelijks krijgen wij vragen over de nieuwe wetgeving voor honden, het gaat dan vooral om verplichtingen die op 1 november zijn veranderd. Hieronder zetten wij een aantal situaties. Pup in het nest (8 weken of jonger ) Iedereen die pups fokt (ook ...
  • Stichtingen, regels en tips

   Veel stichtingen zorgen ervoor dat zwerfdieren een nieuw thuis krijgen. Dit kan een zwerfdier uit Nederland zijn maar ook een dier uit het buitenland. Helemaal goed natuurlijk als je dit doet, maar de Nederlandse overheid heeft hier veel regels voor. ...
  • Registratie van huisdier voor professionals

   In dit hoofdstuk kan je nalezen hoe je een dier registreert in PetBase. Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. Je geeft dit aan met een vinkje. ...
  • Registratie Hond

   Verplichte identificatie en registratie hond (I&R) Sinds 1 april 2013 is het in Nederland verplicht om alle honden te chippen en te registreren bij een, door de overheid aangewezen, databank zoals PetBase. Deze wet- en regelgeving is per 1 november ...