Tweede chip plaatsen

Chip verloren of niet meer af te lezen

Het komt af en toe voor dat een chip niet werkt, kort na het aanbrengen uit het dier valt of om andere reden niet (meer) af te lezen is. Er is dan behoefte aan een nieuwe identificatie. Het plaatsen van een nieuwe chip en de verwerking hiervan op PetBase kan enkel door een dierenarts worden gedaan bij een hond en bij niet-honden ook door een erkende chipper bij RVO.

Mocht je hiermee geconfronteerd worden, controleer dan dubbel. Het is altijd zinvol om de controle met een andere chipreader te doen of op een andere dag te herhalen. Pas bij herhaalde aflezing door twee verschillende readers, op twee verschillende dagen (en soms door twee verschillende mensen) mag je concluderen dat de chip niet meer af te lezen is. *

In het verleden werd soms geadviseerd een nieuwe chip aan te brengen met hetzelfde chipnummer als de oude chip. Dat is niet toegestaan! Elke chip moet uniek zijn (de basis van de ISO-afspraken in 1996.) Met de invoering van de nieuwe wet moet bovendien elke chip naar de Nederlandse overheid verantwoord kunnen worden. Wij adviseren daarom een nieuwe chip aan te brengen, die een ander chipnummer heeft. De registratie van die tweede chip koppel je aan de registratie van de eerste chip. PetBase maakt je dit heel  gemakkelijk. 

Deze functie gebruik je niet wanneer je een typefout hebt gemaakt in het chipnummer en dit foute chipnummer wilt vervangen door het juiste chipnummer. Deze fout kan je alleen herstellen door de registratie te verwijderen en opnieuw te doen met het juiste chipnummer: zie de pagina Help ik heb een fout gemaakt, hoe herstel ik dit?

Hoe meld je de vervangende of tweede chip?
Het plaatsen van een nieuwe chip en de verwerking hiervan op PetBase kan enkel door een dierenarts worden gedaan bij een hond en bij niet-honden ook door een chipper.

1) Vraag de al geregistreerde chip op in de Mijn PetBase omgeving
2) Kies voor 'Acties' en vervolgens 'Chip vervangen/bijplaatsen'
3) Vul de gegevens in en druk op 'Opslaan'

1) Vraag de al geregistreerde chip op in de Mijn PetBase omgeving
Vul het reeds bij PetBase bekende chipnummer in, in het zoekveld bovenin de pagina. Je krijgt nu het uitgebreide dieroverzicht in beeld.

chip zoeken


2) Kies voor 'Acties' en vervolgens 'Chip vervangen/bijplaatsen'
Rechts bovenin zie je "Acties". Klik daarop en kies "Chip vervangen/bijplaatsen". 

chip bijplaatsen

3) Vul de gegevens in en druk op 'Opslaan'
Vul nu alle gegevens in en druk op "Opslaan". In PetBase wordt dan de nieuwe chip gekoppeld aan de eerdere chip en wordt de juiste melding naar RVO gezonden. Vul het nummer in van de nieuwe chip, de datum van plaatsen (of aflezen) van de nieuwe chip en wie de identificeerder is (dus jouw naam).
tweede chip

Indien het een dier betreft met een Europees Dierenpaspoort is het belangrijk dat de dierenarts ook daarin de beide chipnummers vermeldt. Voeg dan in rubriek III de extra chipsticker toe of vul het extra chipnummer handmatig in, zodanig dat ze beide goed leesbaar zijn. Vul bij elk chipnummer de aanbreng- of afleesdatum in en lamineer de pagina. Ga naar rubriek XII en vul in wat de situatie is (tweede chip aangebracht of afgelezen). Zet jouw stempel en handtekening en de datum en lamineer ook deze pagina.

Als je als dierenarts geconfronteerd wordt met een dier wat al twee actieve chips in zich heeft, kan je deze zelfde werkwijze toepassen om de beide chips te registreren. Je registreert het eerste chipnummer op de normale wijze en voegt het tweede chipnummer toe via de stappen hierboven.


*Als de eerste chip niet verdwenen is, maar al voorafgaand aan het aanbrengen beschadigd of vernietigd (en plaatsing dus niet meer mogelijk is), meldt de chip dan officieel af. Die chips worden dan uit jouw voorraad gehaald en door PetBase officieel afgemeld bij RVO.  

  • Related Articles

  • Chip bijplaatsen

   Gebruik deze module niet om een typefout van een chipnummer te corrigeren! Het komt af en toe voor dat een chip niet werkt, kort na het aanbrengen uit het dier valt of om andere reden niet (meer) af te lezen is. Soms is een tweede chip aanwezig of ...
  • Tweede chip of vervangende chip

   Het komt af en toe voor dat een chip niet werkt, kort na het aanbrengen uit het dier valt of om andere reden niet (meer) af te lezen is. Ook kan het voorkomen dat een dier twee actieve chips blijkt te hebben. * De registratie van de tweede chip ...
  • 528 Chip afmelden (NL)

   In Nederland is het verplicht om niet-werkende of beschadigde chips met de Nederlandse landcode 528 af te melden bij de overheid. Dit moet door een dierenarts, paraveterinair of chipper gedaan worden. PetBase helpt professionals om dit snel en ...
  • Was je gewend registraties aan te melden bij Stichting CHIP?

   Op 24 oktober 2021 zijn de databank-gegevens van Stichting CHIP en PetBase samengevoegd, evenals de medewerkers. Na jaren van intensieve collegiale samenwerking was dit een logische volgende stap. We helpen je graag stapsgewijs: Je logt nu niet meer ...
  • Chipnummer niet gevonden

   Heb je een chipnummer ingevuld en krijg je de melding "is NIET gevonden in PetBase"? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Volg de stappen hieronder om het probleem op te lossen. Misschien heb je bij het invullen een typfoutje gemaakt. Controleer ...