Registratie van huisdier voor professionals

Registratie van huisdier voor professionals

In dit hoofdstuk kan je nalezen hoe je een dier registreert in PetBase.  Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. Je geeft dit aan met een vinkje.
Deze handleiding is bedoeld voor chippers en dierenartsen, het dier komt dan direct op naam van de Houder/eigenaar te staan. Voor opvangcentra geldt dat het dier altijd eerst op hun eigen naam gezet moet worden.Volg de onderstaande stappen om als professional een huisdier te registreren:
1) Log in op jouw PetBase account
2) Klik op 'Houders-eigenaren'
3) Klik op '+Nieuw/zoeken'
4) Klik op de cliƫntenkaart van de houder
5) Klik op 'Complete dier-registratie'
6) Vul de gevraagde gegevens in
7) Kies de identificeerder
8) Vul de diergegevens in

1) Log in op jouw PetBase account
Als je al een PetBase account hebt, log dan eerst in. Heb je nog geen PetBase account, dan kan je deze eerst aanmaken. 

2) Klik op 'Houders-eigenaren'
Zodra je bent ingelogd, kan je links in het menu op 'Houders-eigenaren' klikken. Je krijgt dan een overzicht te zien van alle houders. 


3) Klik op '+Nieuw/zoeken'
 Via de knop '+Nieuw/Zoeken' kan je nu een nieuwe houder aanmaken of een reeds bekende houder opzoeken met behulp van hun e-mailadres. 


Vul het e-mail adres van de houder in, PetBase controleert dan voor je of deze houder al een account bij PetBase heeft. Indien de houder reeds een account heeft, wordt dit nu in zeegroen getoond. 
Is de houder nog niet bekend bij PetBase, dan kan je voor hem/haar een account aanmaken. Pas daarna voeg je het eerste dier toe. Geef bij honden direct aan het begin aan of er sprake is van import (de eigenaar is dan voor de wet een importeur) of dat je pups gaat chippen (de eigenaar is dan voor de wet een fokker). De houder voor wie je een account hebt aangemaakt, krijgt daarvan een bevestiging per e-mail.

4) Klik op de cliƫntenkaart van de houder
Zodra het nieuwe account is aangemaakt, zie je dat account terug in jouw houder-overzicht. Let op: Alleen de door jou zelf aangemaakte accounts komen hier in beeld. Eigenaren die reeds zelf of elders een account hadden aangemaakt kan je wel opvragen, maar die zie je niet in het overzicht staan. 


5) Klik op 'Complete dier-registratie'
 Je gaat nu een hond, kat of ander dier toevoegen aan deze houder. Klik op het vakje 'Complete dier-registratie'. (Mocht de eigenaar het dier NIET voor hereniging willen registreren, maar alleen de wettelijk verplichte chipaanbrengmelding willen doorgeven aan de overheid, ga dan verder via Chip aanbrengen.)


6) Vul de gevraagde gegevens in
Geef aan of je de chip nu hebt geplaatst of dat je een eerder geplaatste chip afleest. Als de chip met 528 begint kunnen wij de verplichte melding voor je doen aan RVO. Betreft het een hond, dan heb je in veel gevallen ook het UBN-nummer van de houder nodig. Betreft het een andere diersoort, dan is een UBN-nummer niet nodig.
chip registreren

Let op: Is het een nieuwe chip die is ingebracht en het is een Nederlands chipnummer dan komt er (sinds 13-06-2022) een extra vraag of we deze chip als aanbrengmelding voor je door moeten sturen naar RVO. 

7) Kies de identificeerder
In de volgende stap kies je welke dierenarts, paraveterinair of chipper deze melding doet. Als je een hond aanmeldt kunnen uitsluitend degenen die voor die handeling door RVO zijn erkend, hier gekozen worden. Een import van een hond kan bv. niet door de paraveterinair worden aangemeld, uitsluitend door de dierenarts.
identificeerder kiezen

8) Vul de diergegevens in
Je gaat een nieuw dier registreren, alle verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. Gaat het om een hond, dan moet je ook een Gebeurtenis-soort kiezen en de Gebeurtenis-datum invullen, we zetten daarom hieronder beide voorbeelden. Indien van toepassing regelt PetBase de verplichte doormeldingen voor je.
Let op de combinatie van het land van herkomst en de eerste cijfers van de chip. Een chip die begint met 528 heeft altijd als land van herkomst Nederland en is nooit een import. 
  diergegevens invullenregistreren dier

Notitie: Als je een Nederlands dierenpaspoort invult, dan vraagt PetBase of deze doorgezonden moet worden als een nieuwe paspoort-uitgifte. Alleen dierenartsen zijn door RVO erkend voor de uitgifte van paspoorten.

Beeld: Bij het uitreiken van een paspoort komt de vraag om de paspoort uitreiking door te melden naar RVO

Het dier is geregistreerd.
In het PetBase account van de houder, is het dier toegevoegd en zichtbaar. De houder/eigenaar ontvangt hiervan direct een bevestiging per e-mail en kan de registratie van het dier vanaf nu via het eigen account beheren. Waarschuw ze om de bevestiging goed te bekijken, er staan instructies in over het inloggen en soms wordt de bevestiging ten onrechte voor spam aangezien.

  • Related Articles

  • Ik heb geen registratie-/ formuliernummer of overdrachtscode

   Ik ben mijn inloggegevens kwijt of ik heb ze nooit ontvangen en ik wil mijn gegevens wijzigen. Dit is de meest gestelde vraag aan PetBase. We begrijpen dat je dit goed geregeld wilt hebben. Bij PetBase moeten we echter zeker weten dat jij de ...
  • Snelstart voor professionals - Dierenopvangcentra

   Welkom bij de Snelstart van PetBase 5.0. We gaan je hier stap voor stap uitleggen wat je moet regelen om de PetBase software te gebruiken. Sinds de invoering van de nieuwe wet (1 november 2021) ziet alles er anders uit dan je gewend was en heb je er ...
  • Registratie van een huisdier

   Dit is de uitleg voor een registratie-voor-hereniging, waarbij je tevens de wettelijk verplichte doormeldingen kunt doen. Wij maken in de voorbeelden gebruik van een niet-bestaand dier, een niet-bestaande eigenaar en een verzonnen chipnummer. Volg de ...
  • Gegevens wijzigen van het dier: eigenaar

   Een foutje is zo gemaakt. Bijvoorbeeld een typefout in de naam of in de geboortedatum op het moment van registreren. Het foutje kan door jou gemaakt zijn of door een ander. Hieronder vind je de instructies om de chipregistratie alsnog in orde te ...
  • SnelStart voor Professionals - Dierenartsen

   Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5 en latere versies gaan een paar zaken anders dan je gewend was. De belangrijkste aanpassingen zijn nodig vanwege de veranderde regelgeving voor honden op 1 november 2021. Al ...