SnelStart voor Professionals - Chippers

SnelStart voor Professionals - Chippers

Welkom bij de SnelStart van PetBase 5.0 en latere versies. Sinds 1 november 2021 gaan een paar zaken anders dan je daarvoor gewend was. De belangrijkste aanpassing zijn nodig vanwege de veranderde regelgeving voor honden.
 1. Het chippen en registreren van honden die na 01-04-2013 geboren zijn in Nederland of die geïmporteerd zijn, was al verplicht. Daar zijn nu nog een aantal verplichtingen bijgekomen.
 2. De chipper zorgt voor juiste gegevens van zichzelf in het chipper-register van RVO
 3. De chipper zorgt voor het opvragen van het bijbehorende UBN locatie nummer bij RVO.
 4. Alleen naar dit adres mogen leveranciers de bestelde chips versturen.
 5. De chipper registreert het chipnummer van elk door hem/haar m.i.v. 1 november 2021 gechipt dier binnen 2 werkdagen bij een aangewezen portaal, voor doormelding naar RVO. (Let op: ook alle chips die bij andere diersoorten dan hond worden gebruikt, moeten gemeld worden.)
 6. Voor meldingen over honden heeft de chipper het UBN van die houder (=fokker) nodig.
 7. Heeft een houder (nog) geen goedgekeurd UBN voor de diersoort hond? Dan mag je de hond niet chippen. (Let op: deze verplichting geldt niet voor andere diersoorten)
 8. Als er sprake is van import of onbekende herkomst mag het dier uitsluitend door een dierenarts geregistreerd worden. 
 9. Ook het aanbrengen van een chip in een geïmporteerd dier mag alleen door een dierenarts.
 10. De dierenarts is ook de enige die EU-dierenpaspoorten mag afgeven, zowel voor honden als katten als fretten.
Jij (de chipper) mag alleen dieren chippen en registreren die in Nederland geboren zijn. De eerste eigenaar/houder van een hond is voor de wet een fokker en heeft hierbij altijd een geldig UBN nodig. 

Jouw professsionele account aanmaken in MijnPetBase

Voorbereiding: leg jouw chipper-nummer en het UBN van jou bij RVO geregistreerde hoofdlocatie klaar

Volg de onderstaande stappen om een PetBase account aan te maken en in te richten:
1) Ga naar www.petbase.eu
2) Klik op 'Registreren'
3) Klik op 'Professional'
4) Vul jouw e-mailadres in
5) Vul jouw gegevens in
6) Lees (en accepteer) de voorwaarden

1) Ga naar www.petbase.eu
Om een PetBase account aan te maken, ga je eerst naar www.petbase.eu
account registreren

2) Klik op 'Registeren'
Hier kies je voor Registreren. Hiermee begin je het proces van het aanmaken van jouw nieuwe PetBase account. 

registreren account


3) Klik op 'Professional'
Kies het juiste formulier door aan te geven dat je een professional bent. Geef aan dat je een chipper bent.
chipper account

4) Vul jouw e-mailadres in
Vul het e-mailadres in waarmee je vanaf nu op jouw account wil inloggen. Meestal is dat je zakelijke e-mailadres.
Jij bent de accounthouder. Dat is degene die de gegevens van het account beheert, controleert en in de toekomst mag wijzigen. Let op: de accounthouder staat automatisch ook altijd vermeld in de lijst van de gebruikers en in de lijst van de houders. Wijzig dat niet.

nieuw account aanmaken

5) Vul jouw gegevens in
Nu ga je de rest van jouw gegevens invullen. In het eerste veld vul je de naam in van jouw bedrijf. In de volgende velden jouw naam, exact zoals je bij RVO ingeschreven bent. Daarna volgt het UBN-nummer en het adres van de (hoofd)werklocatie.  Zowel het UBN-nummer als het chippernummer zijn nodig alvorens wij 528-chips mogen versturen en/of jouw registraties mogen doormelden. 

Als je gewend was in te loggen op een eerdere versie van PetBase of Stichting CHIP vul je jouw oude gebruikersnaam in. Waar mogelijk koppelen wij jouw eerdere gegevens en eventueel vooraf betaalde registraties dan direct toe aan jouw nieuwe account. 

Hierna kies je zelf een wachtwoord. Dat moet uit minimaal 10 letters en/of cijfers bestaan. Vreemde tekens mogen wel, maar zijn niet verplicht.

6) Lees (en accepteer) de voorwaarden
Je vinkt aan dat je het eens bent met onze voorwaarden (via de link krijg je ze in beeld). Ook je bepaalt of je af en toe een korte nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Geen zorgen, wij overspoelen je niet en je krijgt ook geen reclame. Maar we houden je wel graag op de hoogte van wijzigingen en verbeteringen, zeker nu alles nog zo nieuw is.
wachtwoord aanmaken

7) Klik op 'Registreer'
Klik op de blauwe knop "Registreer", je ontvangt dan direct de eerste bevestiging via e-mail. Omdat je je aanmeldt als professional moeten wij een korte controle doen. Zodra die afgerond is bevestigen wij de activatie met een tweede e-mail.

8) Log in na het ontvangen van de bevestiging
Als je ingelogd ben zie je links het menu (op een smartphone vind je het menu achter de drie streepjes). De belangrijkste pagina is het Dashboard, daar begint elke nieuwe handeling. Ook zie je daar het overzicht van jouw beschikbare PetPoints en een link naar belangrijke nieuws-items.

Jij bent de accounthouder en tevens de eerste "gebruiker".  Maak indien van toepassing nu direct de overige gebruikers aan en ken de juiste rechten toe aan jouw collega's en medewerkers. Let op: gebruikers die door RVO zijn geregistreerd krijgen een groen vinkje. Ziet je nog rode tekens, dan heb je gebruikers toegevoegd die niet RVO-erkend zijn (of er is ergens een typefoutje gemaakt). Die gebruikers kunnen géén doormeldingen doen aan RVO.

Houder opzoeken of aanmaken

Je kan nu vanuit jouw account houders opzoeken. Houders die door jou aangemaakt zijn, zie je direct als je in het menu op "Houders" klikt.  Heeft een houder zelf een PetBase account aangemaakt of heeft een andere professional dat gedaan, dan kan je toegang tot het account opvragen. Is er voor deze houder nog geen account, dan kan je dat voor hem/haar aanmaken. 

Je kan voor elke bij PetBase bekende houder nieuwe dieren registreren. Let op: de nieuwe wet spreekt niet van eigenaren, maar van "houders". Het gaat om om degene die het dier verzorgt en om de locatie waar het dier werkelijk verblijft, niet om wettelijk eigendom. (Wij maken in de voorbeelden hieronder gebruik van een niet-bestaande houder)

Volg de onderstaande stappen om een houder op te zoeken of aan te maken:
1) Klik op 'Houders-eigenaren'
2) Klik op '+Nieuw/Zoeken'
3) Klik op de cliëntenkaart van de houder

1) Klik op 'Houders-eigenaren'
Zodra je bent ingelogd, kan je links in het menu op 'Houders-eigenaren' klikken. Je krijgt een overzicht te zien van alle houders. 
houders eigenaren

2) Klik op '+Nieuw/Zoeken'
Via de knop '+Nieuw/Zoeken' kan je nu een nieuwe houder aanmaken of een reeds bekende houder opzoeken met behulp van hun e-mailadres. 
nieuw houder

Vul het e-mail adres van de houder in, PetBase controleert dan voor je of deze houder al een account bij PetBase heeft. Indien de houder reeds een account heeft, wordt dit nu in zeegroen getoond. 
houder aanmaken

Is de houder nog niet bekend bij PetBase, dan kan je voor hem/haar een account aanmaken. Pas daarna voeg je het eerste dier toe. Geef bij honden direct aan het begin aan of er sprake is van import (de eigenaar is dan voor de wet een importeur) of dat je pups gaat chippen (de eigenaar is dan voor de wet een fokker). De houder voor wie je een account hebt aangemaakt, krijgt daarvan een bevestiging per e-mail.

3) Klik op de cliëntenkaart van de houder
Zodra het nieuwe account aangemaakt is, zie je dat account terug in jouw houder-overzicht. Let op: alleen de door jou zelf aangemaakte accounts komen hier in beeld. Eigenaren die reeds zelf of elders een account hadden aangemaakt kan je wel opvragen, maar die zie je in het overzicht niet staan.

Je ziet nu bij elke houder twee belangrijke opties, namelijk de "cliëntenkaart" van de houder en een link om snel dieren te kunnen toevoegen (het teken met het pijltje). Via de cliëntenkaart heb je meerdere opties, zoals de complete eerste chipregistratie inclusief doormeldingen naar RVO of het uitreiken van een vervangend dierenpaspoort. Het teken met een pijltje is vooral geschikt als je een reeds gechipt dier alsnog wilt registreren.
overzicht houders


Hond, kat of ander huisdier registreren

Zodra je de houder hebt toegevoegd, kan je een huisdier op zijn/haar naam registreren. 

Volg de onderstaande stappen om een huisdier te registreren:
1) Klik op de cliëntenkaart van de houder
2) Klik op 'Complete dier-registratie'
3) Vul de gevraagde gegevens in
4) Kies de identificeerder
5) Vul de diergegevens in

1) Klik op de cliëntenkaart van de houder
Zodra je een houder hebt aangemaakt of opgezocht in jouw PetBase account, kan je de houder vinden in het overzicht 'Houders-eigenaren'. Zoek de juiste houder op en klik op de cliëntenkaart van deze houder. 
cliëntenkaart houder

2) Klik op 'Complete dier-registratie'
In de cliëntenkaart kan je de dierregistratie van een nieuw dier starten door op de blauwe knop 'Complete dier-registratie' te klikken.
dier registreren

3) Vul de gevraagde gegevens in
Geef aan of je de chip nu hebt geplaatst of dat je een eerder geplaatste chip afleest, wat het chipnummer is en om welke diersoort het gaat. 
dier registreren gegevens
Als je een chip aanbrengt die met 528 begint moeten wij daarvan altijd melding doen aan RVO. Betreft het een hond, dan heb je het UBN van de houder nodig. Betreft het een andere diersoort, dan is een UBN niet nodig, maar moet er wel een doormelding naar RVO plaatsvinden. PetBase doet dat namens jou.

4) Kies de identificeerder
In deze stap kies je welke chipper deze melding doet. Als je een hond aanmeldt kunnen uitsluitend degenen die voor die handeling door RVO zijn geregistreerd, hier gekozen worden. (Een import van een hond kan bv. niet door een paraveterinair of door een chipper worden aangemeld, uitsluitend door een dierenarts.)
identificeerder kiezen

5) Vul de diergegevens in
Je gaat een nieuw dier registreren, alle verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. Indien van toepassing regelt PetBase de verplichte doormeldingen voor je.
dier registreren

Het dier is geregistreerd en toegevoegd aan de juiste houder. Indien gewenst kan je nu het volgende dier op dezelfde manier registreren. Als je via Houders op deze houder klikt, zie je altijd welk dier of welke dieren op zijn/haar naam geregistreerd zijn. 


Een chip-aanbrengmelding voor honden

(deze optie gebruik je alléén als iemand zijn/haar hond voor de wettelijke verplichtingen geregistreerd wil hebben, maar de registratie nooit voor hereniging wil gebruiken!) PetBase zal uitsluitend de verplichte doormelding naar RVO voor je doen. Extra waarschuwing: de chipregistratie van een op deze manier geregistreerd dier zal niet terug te vinden zijn in PetBase en ook niet in de nationale en internationale zoekmachines. 

Volg de onderstaande stappen voor een chip-aanbrengmelding voor een hond:
1) Zoek de juiste houder op bij 'Houders-eigenaren'
2) Klik op de cliëntenkaart
3) Klik op 'Chip aanbrengen'
4) Klik op '+Nieuw'

1) Zoek de juiste houder op bij 'Houders-eigenaren'
Zodra je ingelogd bent in jouw PetBase account, kan je links in het menu op 'Houders-eigenaren' klikken. Je krijgt dan een overzicht te zien van alle houders, zoek binnen dit overzicht de juiste houder op. 

2) Klik op de cliëntenkaart
Klik op de cliëntenkaart (het blauwe vlak) van de juiste houder. 
cliëntenkaart houder

3) Klik op 'Chip aanbrengen'
In de cliëntenkaart van de houder krijg je de mogelijkheid om een chip-aanbrengmelding te doen. Klik hiervoor op 'Chip aanbrengen'. Dan opent zich een pagina genaamd 'Lijst met chipaanbrengingen'
Kies daarna voor Chip aanbrengen.
chip registreren

4) Klik op '+Nieuw'
Hier kan je de melding doen door op de knop '+Nieuw' te klikken. 

chip registreren

Huisdier overleden melden

Het is belangrijk dat je het overlijden van een geregistreerde huisdier altijd aan PetBase laat weten. Alleen dan klopt onze administratie met de werkelijkheid. Voor honden is het wettelijk verplicht.  Als professional (dierenarts, chipper of asiel) kan je een huisdier voor de eigenaar overleden melden. Ook wanneer het dier nog als losse registratie in de 'oude' omgeving staat, kan je deze melding zelf regelen voor de eigenaar. Het dier dien je hiervoor eerst over te zetten naar de nieuwe omgeving, gebruik hiervoor de supportpagina Huisdier (zelfde) eigenaar omzetten van oud naar nieuwe omgeving.
Volg onderstaande stappen om een huisdier overleden te melden:
1) Log in het professional PetBase account
2) Zoek de registratie op door middel van het chipnummer via de zoekbalk boven in
3) Klik rechts bovenin op Acties
4) Klik op Status wijzigen
5) Selecteer de status 'Overleden' en klik op volgende
6) Vul de datum van overlijden in en klik op opslaan

1) Log in het professional PetBase account
Log in het PetBase account via mijn.petbase.eu. Heb je (nog) geen professional account? Maak er dan één aan, na goedkeuring wordt het account geactiveerd. 

2) Zoek de registratie op door middel van het chipnummer via de zoekbalk boven in
Wanneer je bent ingelogd, bevind je je in het dashboard. Boven in het scherm kan je zoeken naar de registratie door middel van het chipnummer. 


3) Klik rechts bovenin op Acties
Je krijgt in beeld de registratie van het dier te zien. Staat het dier nog in de oude omgeving? Zet het dier dan eerst over naar de nieuwe omgeving. Controleer of je de goede registratie voor je hebt op basis van de diergegevens. Klik vervolgens rechts boven in op Acties.


4) Klik op Status wijzigen
Het menu van Acties wordt geopend. Klik op Status wijzigen.5) Selecteer de status 'Overleden' en klik op volgende
Je komt in het scherm waarbij je het dier als overleden, export, vermist of gevonden kunt melden. De melding zal bij een hond ook doorgezonden worden naar de overheid. Selecteer de status 'Overleden' en klik vervolgens op Volgende
6) Vul de datum van overlijden in en klik op opslaan
Je kunt vervolgens de datum van overlijden van het dier invullen, ook wel de gebeurtenis datum genoemd. Klik vervolgens op opslaan.Het dier is nu overleden gemeld in onze databank. 

  • Related Articles

  • Snelstart voor professionals - Dierenopvangcentra

   Welkom bij de Snelstart van PetBase 5.0. We gaan je hier stap voor stap uitleggen wat je moet regelen om de PetBase software te gebruiken. Sinds de invoering van de nieuwe wet (1 november 2021) ziet alles er anders uit dan je gewend was en heb je er ...
  • SnelStart voor Professionals - Dierenartsen

   Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5 en latere versies gaan een paar zaken anders dan je gewend was. De belangrijkste aanpassingen zijn nodig vanwege de veranderde regelgeving voor honden op 1 november 2021. Al ...
  • PetBase Snelstart voor eigenaren

   Welkom bij de nieuwe Snelstart voor eigenaren van PetBase. Door aanpassingen in de wet is PetBase in november 2021 om een aantal redenen geheel vernieuwd en verbeterd. Door de aanpassingen in de wet moeten een aantal zaken aan de overheid worden ...
  • Registratie van huisdier voor professionals

   In dit hoofdstuk kan je nalezen hoe je een dier registreert in PetBase. Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. Je geeft dit aan met een vinkje. ...
  • Gevalideerde professionals mogen bij PetBase soms meer zien en hebben meer mogelijkheden

   Je hebt een dier gevonden en krijgt bij PetBase publiek de informatie niet te zien. Of je wilt als service een dier overleden melden. Dit alles is mogelijk voor gevalideerde professionals bij PetBase. Het doel van PetBase is vermiste dieren snel weer ...