SnelStart voor Professionals - Chippers

SnelStart voor Professionals - Chippers

Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5.0 gaan een paar zaken anders dan u gewend was. De belangrijkste aanpassing voor deze eerste versie is nodig vanwege de verandering van de regelgeving voor honden.

 1. Het chippen en registreren van honden die na 01-04-2013 geboren zijn in Nederland of die geïmporteerd zijn, was al verplicht. Daar zijn nu nog een aantal verplichtingen bijgekomen:
 2. De chipper zorgt voor juiste gegevens van zichzelf in het chipper-register van RVO
 3. De chipper zorgt voor het opvragen van het bijbehorende UBN-nummer bij RVO.
 4. Alleen naar dit adres versturen leveranciers de bestelde chips.
 5. De chipper registreert het chipnummer van elk door hem/haar m.i.v. 1 november 2021 gechipt dier binnen 2 werkdagen bij een aangewezen portaal, voor doormelding naar RVO. (Let op: ook alle chips die bij andere diersoorten dan hond worden gebruikt, moeten bij RVO gemeld worden.)
 6. Voor meldingen over honden heeft de chipper het UBN van die houder (=fokker) nodig.
 7. Heeft een houder (nog) geen goedgekeurd UBN-nummer voor deze diersoort? Dan mag u de hond niet chippen. (Let op: deze verplichting geldt niet voor andere diersoorten)
 8. De dierenarts is de enige persoon die de registratie van geïmporteerde honden of van honden met onbekende herkomst bij een portaal mag doen.
 9. De dierenarts is ook de enige die EU-dierenpaspoorten mag afgeven, zowel voor honden als katten als fretten.

U (de chipper) mag alleen dieren chippen en registreren die in Nederland geboren zijn. De eerste eigenaar/houder van een hond is voor de wet een fokker en heeft altijd een geldig UBN-nummer nodig. Let op: als er sprake is van import mag het dier uitsluitend door een dierenarts geregistreerd worden. Ook het aanbrengen van een chip in een geïmporteerd dier mag alleen een dierenarts.

In de SnelStart instructies hieronder kunt u de volgende stappen terugvinden.
 1. Uw professionele Account aanmaken in MijnPetBase
 2. Houder opzoeken of aanmaken
 3. Hond, kat of ander huisdier registreren
 4. De chipaanbrengmelding voor honden

Uw professsionele account aanmaken in MijnPetBase
Voorbereiding: leg uw chipper-nummer en het UBN-nummer van uw bij RVO geregistreerde hoofdlocatie klaar
Stap 1 - Ga naar Mijn.petbase.eu

Stap 2 - Klik op Gratis Mijn PetBase account aanmaken

Stap 3 - U kiest nu het juiste formulier door aan te geven dat u een chipper bent

Stap 4 - Nu gaat u uw gegevens invullen. U bent de eerste accounthouder. Dat is degene die de gegevens van het account beheert, controleert en in de toekomst mag wijzigen. Let op: de accounthouder is automatisch ook altijd de eerste gebruiker en de eerste houder. Wijzig dat niet.
In het eerste veld vult u de naam in van uw bedrijf. In het tweede veld het UBN-nummer van de (hoofd)werklocatie. Als u bij de postcode geen spatie plaatst tussen de cijfers en de letters, vullen wij de straatnaam voor u in. Voegt u zelf wel het huisnummer toe?
Na het adres vragen we uw eigen naam en uw chippernummer. Zowel het UBN-nummer als het chippernummer zijn nodig alvorens wij 528-chips mogen versturen en/of uw registraties mogen doormelden..

Stap 5 - Als u gewend was in te loggen op een eerdere versie van PetBase of Stichting CHIP vult u uw oude gebruikersnaam in. Waar mogelijk koppelen wij uw eerdere gegevens en eventueel vooraf betaalde registraties dan direct toe aan uw nieuwe account. 
Hierna kiest u zelf een wachtwoord kiezen. Dat moet uit minimaal 10 letters en/of cijfers bestaan.

Stap 6 - U vinkt aan dat u het eens bent met onze voorwaarden (via de link krijgt u ze in beeld). Ook u bepaalt of u af en toe een korte nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Geen zorgen, wij overspoelen u niet en u krijgt ook geen reclame. Maar we houden u wel graag op de hoogte van wijzigingen en verbeteringen, zeker nu alles nog zo nieuw is.

Stap 7 - Klik op de blauwe knop Registreer, u ontvangt dan direct de eerste bevestiging.
Omdat u zich aanmeldt als professional moeten wij een korte controle doen. Zodra die afgerond is bevestigen wij de activatie met een tweede e-mail.

Stap 8 - U bent nu accounthouder en tevens de eerste "gebruiker". Links ziet u nu het menu, daar maakt u nu als eerste de overige gebruikers aan en kent u rechten toe aan uw collega's en medewerkers.

Stap 9 - Let op: gebruikers die door RVO zijn geregistreerd krijgen een groen vinkje. Ziet u nog rode tekens, dan heeft u gebruikers toegevoegd die niet RVO-erkend zijn (of er is ergens een typefoutje gemaakt). Die gebruikers kunnen géén doormeldingen doen aan RVO.


Houder opzoeken of aanmaken
U kunt nu vanuit uw account houders opzoeken. Heeft de houder nog geen account, dan kunt u dat voor hem/haar aanmaken. Heeft een houder zelf al een PetBase account, dan kunt u zijn/haar gegevens opvragen.
U kunt dan voor deze houder nieuwe dieren registreren. Let op: de nieuwe wet spreekt niet van eigenaren, maar van "houders". Het gaat om om degene die het dier verzorgt en om de locatie waar het dier werkelijk verblijft, niet om wettelijk eigendom.
(Wij maken in de voorbeelden hieronder gebruik van een niet-bestaande cliënt)

Stap 1 - klik in het menu op Houders

Stap 2 - klik op + Nieuw


Stap 3 - Vul het e-mail adres van de houder in, PetBase controleert dan voor u of deze houder al een account bij PetBase heeft.

Stap 4 A - Is de houder al bekend bij PetBase, dan komt dat in beeld. U kunt dan in de volgende stap een nieuw dier toevoegen.
Stap 4B - Is de houder nog niet bekend bij PetBase, dan kunt u voor hem/haar een account aanmaken. Pas daarna voegt u het eerste dier toe. Geef bij honden direct aan het begin aan of er sprake is van import (de eigenaar is dan voor de wet een importeur) of dat u pups gaat chippen (de eigenaar is dan voor de wet een fokker). De houder voor wie u een account heeft aangemaakt, krijgt daarvan een bevestiging per e-mail.

Stap 5 - Zodra het nieuwe account aangemaakt is, ziet u dat account terug in uw houder-overzicht. Let op: alleen de door u zelf aangemaakte accounts komen hier in beeld. Eigenaren die reeds zelf of elders een account hadden aangemaakt kunt u wel opvragen, maar die ziet u in het overzicht niet staan.

Stap 6 - U ziet nu bij elke houder twee belangrijke opties, namelijk de "cliëntenkaart" van de houder en een link om snel dieren te kunnen toevoegen (het teken met het pijltje)


Hond, kat of ander huisdier registreren
Stap 1 - U heeft op de link geklikt en gaat een dier registreren voor deze houder. Geef aan of u de chip nu heeft geplaatst of dat u een eerder geplaatste chip afleest. Let op: vanwege de nieuwe wetgeving heeft u in sommige gevallen het UBN-nummer van het houder nodig. (Wij maken hieronder gebruik van een niet-bestaand dier en een verzonnen chipnummer)

Stap 2 - Als u een chip aanbrengt die met 528 begint moeten wij daarvan altijd melding doen aan RVO. Betreft het een hond, dan heeft u het UBN-nummer van de houder nodig. Betreft het een andere diersoort, dan is een UBN-nummer niet nodig, maar moet er wel een doormelding plaatsvinden. PetBase doet dat namens u.

Stap 3 - In de volgende stap kiest u welke chipper deze melding doet. Als u een hond aanmeldt kunnen uitsluitend degenen die voor die handeling door RVO zijn geregistreerd, hier gekozen worden. (Een import van een hond kan bv. niet door een paraveterinair worden aangemeld, uitsluitend door een dierenarts.)

Stap 4 - U gaat een nieuw dier registreren, alle verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. Indien van toepassing regelt PetBase de verplichte doormeldingen voor u.

Stap 5 - Het dier is geregistreerd en toegevoegd aan de juiste houder. Indien gewenst kunt u nu het volgende dier op dezelfde manier registreren. Als u via Houders op deze houder klikt, ziet u altijd welk dier of dieren op zijn/haar naam geregistreerd zijn. 

De chipaanbrengmelding voor honden
De eveneens verplichte chip-aanbrengmelding bij RVO kan op dit moment (11-04-2022) tijdelijk niet tijdens bovenstaande registratie automatisch voor u gedaan worden. Wilt u daarom voor honden tijdelijk na de complete registratie nog een aparte chipaanbrengmelding doen?

Klik op het blauwe vak voor de naam van de juiste Houder


Kies daarna voor Chip aanbrengen.


Dan opent zich deze pagina en kunt u de chipaanbrengmelding doen. Let wel: dit is een tijdelijke situatie. Zodra het mogelijk is zal PetBase de chipaanbrengmelding onderdeel maken van de Complete dier registratie.

  • Related Articles

  • Snelstart voor professionals - Dierenopvangcentra

   Welkom bij de Snelstart van PetBase 5.0. We gaan u hier stap voor stap uitleggen wat u moet regelen om de PetBase software te gebruiken. Sinds de invoering van de nieuwe wet (1 november 2021) ziet alles er anders uit dan u gewend was en heeft u er ...
  • SnelStart voor Professionals - Dierenartsen

   Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5.0 gaan een paar zaken anders dan u gewend was. De belangrijkste aanpassing voor deze eerste versie is nodig vanwege de verandering van de regelgeving voor honden. Daarin moeten ...
  • PetBase Snelstart voor eigenaren

   Welkom bij de nieuwe Snelstart voor eigenaren. Met de komst van het nieuwe PetBase systeem (PetBase 5.0) gaan een aantal dingen anders, beter, prettiger.  Er zijn twee redenen voor deze nieuwe software. De eerste is de verandering van de  wet op 1 ...
  • Registratie van huisdier voor professionals

   In dit hoofdstuk kunt u nalezen hoe u een dier registreert in PetBase.  Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. U geeft dit aan met een vinkje. ...
  • Die nieuwe wet, wat betekent dat voor mij?

   Met de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op 1 november jl. heeft de overheid de illegale hondenhandel moeilijker willen maken. Om die reden moet nu elke identificatie (kenmerk geven), elke registratie en ook elke wijziging vastgelegd ...