Registratie van huisdier voor professionals

Registratie van huisdier voor professionals

In dit hoofdstuk kunt u nalezen hoe u een dier registreert in PetBase. Nieuw: Bij aanbrengen van een Nederlandse chip en uitreiken van een Europees dierenpaspoort kunnen deze automatisch naar RVO worden doorgemeld. U geeft dit aan met een vinkje.

Stap 1 - Log in op uw professionele account. Dat kan op uw tablet zijn, op uw mobiele telefoon of op een pc/laptop. 
Stap 2 - Maak een Houder aan of zoek een Houder op via zijn/haar e-mailadres. 

U komt dan op deze pagina. Indien de Houder reeds een account heeft wordt dit in zeegroen getoond.


Was de Houder nog niet bekend en maakt u hem aan, ga dan na het aanmaken naar de houderlijst en klik op het gearceerde teken om op de juiste pagina te komen.

Stap 3 - U gaat nu een hond, kat of ander dier toevoegen aan deze houder. Klik op het vakje Complete dier-registratie. (Mocht de eigenaar het dier NIET voor hereniging willen registreren, maar alleen de wettelijk verplichte chipaanbrengmelding willen doorgeven aan de overheid, ga dan verder via deze link.)
Stap 4 - Geef aan of u de chip nu heeft geplaatst of dat u een eerder geplaatste chip afleest. Als de chip met 528 begint kunnen wij de verplichte melding voor u doen aan RVO. Betreft het een hond, dan heeft u in veel gevallen ook het UBN-nummer van de houder nodig. Betreft het een andere diersoort, dan is een UBN-nummer niet nodig.

Let op: Is het een nieuwe chip die is ingebracht en het is een Nederlands chipnummer dan komt er (sinds 13-06-2022) een extra vraag of we deze chip als aanbrengmelding voor u door moeten sturen. 


Stap 5 - In de volgende stap kiest u welke dierenarts, paraveterinair of chipper deze melding doet. Als u een hond aanmeldt kunnen uitsluitend degenen die voor die handeling door RVO zijn erkend, hier gekozen worden. Een import van een hond kan bv. niet door de paraveterinair worden aangemeld, uitsluitend door de dierenarts.


Stap 6 - U gaat een nieuw dier registreren, alle verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. Gaat het om een hond, dan moet u ook een Gebeurtenis-soort kiezen en de Gebeurtenis-datum invullen, we zetten daarom hieronder beide voorbeelden. Indien van toepassing regelt PetBase de verplichte doormeldingen voor u.
Let op de combinatie van het land van herkomst en de eerste cijfers van de chip. Een chip die begint met 528 heeft altijd als land van herkomst Nederland en is nooit een import. 
  

Notitie: Als u een Nederlands dierenpaspoort invult, dan vraagt PetBase of deze doorgezonden moet worden als een nieuwe paspoort-uitgifte. Alleen dierenartsen zijn door RVO erkend voor de uitgifte van paspoorten.

Beeld: Bij het uitreiken van een paspoort komt de vraag om de paspoort uitreiking door te melden naar RVO

Stap 6 - Het dier is geregistreerd.
In het PetBase account van de houder, is het dier toegevoegd en zichtbaar. De houder/eigenaar ontvangt hiervan direct een bevestiging per e-mail en kan de registratie van het dier vanaf nu via het eigen account beheren. Waarschuwt u ze om de bevestiging goed te bekijken, er staan instructies in over het inloggen en soms wordt de bevestiging ten onrechte voor spam aangezien.

  • Related Articles

  • Registratie van een huisdier

   Dit is de uitleg voor een registratie-voor-hereniging, waarbij u tevens de wettelijk verplichte doormeldingen kunt doen. Wij maken in de voorbeelden gebruik van een niet-bestaand dier, een niet-bestaande eigenaar en een verzonnen chipnummer. Stap 1 - ...
  • SnelStart voor Professionals - Dierenartsen

   Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5.0 gaan een paar zaken anders dan u gewend was. De belangrijkste aanpassing voor deze eerste versie is nodig vanwege de verandering van de regelgeving voor honden. Daarin moeten ...
  • SnelStart voor Professionals - Chippers

   Welkom bij de nieuwe SnelStart van PetBase. Met de komst van PetBase 5.0 gaan een paar zaken anders dan u gewend was. De belangrijkste aanpassing voor deze eerste versie is nodig vanwege de verandering van de regelgeving voor honden. Het chippen en ...
  • Snelstart voor professionals - Dierenopvangcentra

   Welkom bij de Snelstart van PetBase 5.0. We gaan u hier stap voor stap uitleggen wat u moet regelen om de PetBase software te gebruiken. Sinds de invoering van de nieuwe wet (1 november 2021) ziet alles er anders uit dan u gewend was en heeft u er ...
  • Welkom bij de handleiding van PetBase 5.0

   Met de komst van PetBase 5.0 staat de handleiding online op deze portal. Mist u nog informatie, stel uw vraag dan via info@petbase.eu  Wij werken nog dagelijks aan de uitbreiding van deze pagina's. Eigenaar PetBase Snelstart voor eigenaren ...